ලංකාවට යලිත් ප්‍රභල සුනාමි අවදානමක් ඉන්දියාවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

2004 ලංකාවට ආපු සුනාමිය ලංකාවට කොයිතරම් විනාශයක් කලාද කියලා ඔබ අපි හැමෝම ඇස් දෙකෙන්ම දැක්කා. ඒ සිදුවූ විපත අපි කාටවත් ආයේ මැරෙනකම් අමතක වෙන්නේ නම් නැහැ. ඉන්පසු විටින් විට ලංකාවට සුනාම අවධානම් පිලිබඳ කලින් දැනුම් දුන්නට අපේ රටට නැවත එවන් විපතක් සිදුවුනේ නම් නැහැ.

නැවතත් අපිට සුනාමියක් ගැන කතාකරන්නට වුනේ ඉන්දියාව නිකුත්කළ ප්‍රභල භූ කම්පනයක් සමග සුනාමි අවදානමක් නිසයි. මෙන්න ඒ පිලිබඳ වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*