බුලත් වලින් නැසිය හැකි අපි ඔබ මෙතෙක් කල් නොදැන සිටි විශ්මිත රෝග මෙන්න බුලත් කියන්නේ ලේසි පසු දෙයක් නෙමෙයි

නාග ලෝකයෙන් ලබා ගත්තේ යයි සැළකෙන බුලත් කොළයේ නාරටියේ විෂ ඇති හෙයින් නාරටියේ දෙකොණ ඉවත් කොට සැපීමට ගැනීම ගැමියන් ගේ සිරිතයි. බුලත් අත මෙන්ම හෙප්පුව ද සිංහල ගෙදරක සංස්කෘතික ලක්ෂණයෙකි. මගුල් පෝරුවට වැඩිහිටියන් ගුරු දෙගුරුන් නැමදීමට බුලත් අත යොදා ගන්නේ මහත් ගෞරව බුහුමානයෙනි. බුලත මංගල සංකේතයෙකි. මළ ගෙදරක දී බුලත් වට්ටියේ බුලත් කොළ ආ පිට හරවන්නේ ශෝකය පළ කිරීමට සහ අනිත්‍ය මෙනෙහි කිරීමටයි.

බුලත් විට සැපීමෙන් මුඛ පිළිකා ඇති වන බවට නූතනයින් අතර පැතිර පවතින මතයනට හේතු වී ඇත්තේ බුලත් වලට ගැනෙන නොයෙකුත් අඩු වැඩිය පිළිබදව වරින් වර කරන ලද වියුක්ත විශලේෂණයන් නිසා විය හැකිය. මෙලෙස බුලතේ වටිනාකම ගොඩනැගීමට හරි විදියට බුලත් කොලය ආහාරයට ගන්න මේ විදියෝවෙන් ඔබ වෙත් එය නියමාකාරයෙන් ගෙනෙනයි සුදානම.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*