නැවතත් තෙල් හිඟයක්? පිරවුම්හල් වල දිගු තෙල් පෝලිම් ඛණිජ තෙල් අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

ඊයේ රාත්‍රියේ ලංකාවම පුර පැතිරගිය පුවතක් නිසා ඊයේ මහ රෑ පුරාම ඉන්දන පිරවුම් හල තුල දිගු පෝලිම් දැකගන්නට තිබුනා. පෙට්‍රල් තොග අවසන් වන බවත් නැවත බදාදා තෙල් නැවක් එනතුරු තෙල් හිඟයක් පවතින බවටයි මෙම පුවත පැතිරගිහින් තිබුනේ.

පුවත රට පුරාම ගින්නක් සේ සැල වීමත් සමඟ නැවතත් තෙල් හිඟයක් ඇතිවෙතැයි කලබල වූ ජනතාව පිරවුම් හල තුලට එන්නට පටන්ගෙන තිබුනා. මේ අතර ඇතිවී තිබෙන මෙම තත්වය හමුවේ ඛණිජ තෙල් අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබුනා මේ එම ඉල්ලීමයි

https://youtu.be/4gHvhzmetTA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*