ලොවම පිස්සු වට්ටමින් එක පාරක් චාර්ජ් කරලා කි.මි 1000 ක් යන්න පුළුවන් ලොව වේගවත්ම කාර් එක එළිදකී

පසුගිය දවස්වල මංගල සමරවීර මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කල අයවැයත් සමඟ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ගැන ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් කතාබහ කලා. මොකද ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වල බද්ධ විශාල ලෙස අඩු කිරීම තමයි මේකට හේතුව වුනේ.

ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් කිව්වම ලංකාවේ දකින්නට ලැබෙන්නේ Nissan Leaf , Bmw i3 රථ වුනාට මේ වෙනකොට ටෙස්ලා සමාගෙම් ඇතැම් මෝටර් රථ වර්ගද ලංකාවේ වෙළඳපලට ඇතුල් වෙලා තියනවා. ඊයේ ටෙස්ලා සමගම සිය අලුත්ම මෝටර් රථය එළිදැක්වූවා කිව්වට විශ්වාස කරන්න පුලුවන්ද එක ප්රක චාර්ජ් කලාම 1000Km යන්න පුළුවන් මෙන්න වැඩි විස්තර සහිත වීඩියෝව

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*