පුන්සඳ රෑට – සින්දුවේ සැඟවුණු තේරුම දන්නවාද? ළමයි නැති කාන්තාවක් වෙන පිරිමියෙක් ගැන හිතන කතාවක්

October 31, 2017 admin 0

නිරෝෂා විරාජිනී කියන්නේ ලංකාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ද ගායිකාවක් , ඇය මීට ටික කලකට කලින් ගයන ලද පුන්සඳ රෑට ගීතය මේ වනවිට අන්තර්ජාලයේ ජනප්‍රියම ගීතයක් බවට පත්වී […]