රොෂානාට පැයකට ලක්ෂ දෙකෙක් දෙන්නම් එන්න කියපු ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ටියුෂන් ගුරුවරයා

October 7, 2017 admin 0

මේ දිනවල ලංකාවේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ නාට්‍යක ප්‍රධාන චරිතයකට පන පොවන Roshana Ondajie ලංකාවේ මේ වෙනකොටනම් නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම්. එත් පසුගිය දිනෙක ඇයට පොඩි අකරතැබ්බයකට […]